Waarom

Mijn doel is om een positieve en blijvende verandering te bewerkstelligen door je bewust te maken van de vermogens, hulpbronnen en innerlijke krachten die je bezit. En deze beschikbaar te maken en in te zetten  voor de gewenste verandering. 

Vanuit deze gedachte ondersteun ik ieder die iets wil maar (nog) niet doet, of iets doet maar dat niet wil.
Door oprecht te luisteren; te ‘horen’ en te ‘zien’.
Door het delen van verhalen, metaforen, kennis en ervaring en door het inzetten van verschillende interventie-technieken.
Vanuit inzicht en bewustwording ontstaat een verlangen om het denken, voelen en handelen op een nieuwe manier vorm te geven en ‘eigenaar’ te worden van je eigen leven.

You can’t change what you don’t notice. And you won’t notice until you make noticing a priority!