Coaching stappen

De coaching stappen doorlopen. Hoe werkt het?

  • Stap 1: Kennismakingsgesprek van ca. 30-60 minuten.
  • Stap 2: Contractfase (is het eerste gesprek): vaststellen van het doel in een werkplan, dat geëvalueerd zal worden aan het eind van het traject.
  • Stap 3: De uitvoering van meerdere sessies: duur is afhankelijk van de hulpvraag en doelstelling. Na iedere coachsessie werk je opdrachten uit waarvan de effecten en inzichten besproken worden in het eerstvolgende gesprek.
  • Stap 4: Eindevaluatie en een afrondingsgesprek.

 

A real decision is meassured by the fact that you have taken action. If there’s no action you haven’t truly decided.  Achieve high performance. Access deep patterns. And make choices!  (A.Robbins)